• Gå en praktisk utbildning i strategisk kompetensplanering!

Praktisk utbildning i strategisk kompetensplanering

-En viktig medarbetare har sagt upp sig.
Nu måste du hitta någon annan med samma yrkeskunnande, erfarenhet och personliga egenskaper. Eller?

Ditt företags kompetensförsörjning handlar inte bara om rekrytering och bemanning. Behoven kan också lösas av kompetensutveckling eller nya sätt att arbeta. Frågan är vad du egentligen behöver för att möta framtidens marknad och nå företagets mål. Detta är en utmaning som många halländska företag ställs inför. Därför har vi tagit fram en utbildning för dig som vill arbeta mer strategiskt med kompetensplanering.

Utbildningen genomförs under tre halvdagar och kompletteras med individuell coachning. Tillsammans med utbildarna gör du relevanta analyser och utformar en plan för hur du får rätt kompetens på rätt plats. Utbildningen bekostas av Region Halland.

• Tidsåtgång: Tre tisdagsförmiddagar på plats: 24/9, 8/10 och 5/11 + visst eget arbete mellan kurstillfällena.

• Innehåll: Termer och begrepp, mål och vision på organisatorisk nivå, omvärldsbevakning, kompetensanalys, ansvar och organisation samt kompetensplanering. Mellan tillfälle två och tre ingår två timmars coachning på ditt företag.

• Deltagare: Cirka tio företagsledningar från små och medelstora företag (2–3 personer/företag).

• Pris: Utbildningen är kostnadsfri för ditt företag, då den bekostas av Region Halland och Tillväxtverket.

• Utbildare: TEK Kompetens.

Kontakta:

Linda Bengtsson
Telefon: 0720-83 38 61
E-post: linda.bengtsson3@falkenberg.se