• Tillväxtprogram & Företagsaccelerator

 Företagsacceleratorn

Att växa är en viktig del i ett företags utveckling. Men hur får man sitt företag att växa och utvecklas av egen kraft? Vad måste man göra för att lyckas?

FöretagsAcceleratorn är speciellt utformat för dig som företagsledare och som vill ta tag i sitt tillväxtarbete på ett konkret sätt. Med hjälp av rätt metod, kunskap och inspiration hjälper vi små- och medelstora företag att lyckas med sitt tillväxtarbete. Våra beprövade metoder för tillväxt av små- och medelstora företag sker genom individuell handledning, strukturer för utveckling, nätverk och utbildning.

Kontaktperson

Madeleine Nemstrand
Tel. 076-786 12 91
Mail: madeleine.nemstrand@falkenberg.se