Starta företag

Vi gör din företagsstart enklare!

Har du en företagsidé och vill starta företag kan du genom oss och våra samarbetspartners få hjälp med att planera och komma igång med ditt företag.

Vi är ditt bollplank och ger dig konkreta råd och kontakter i frågor som rör affärsidé, varumärkesskydd, patent, marknadsföring, prissättning, budget, avtal, försäkringar, skatt, moms, företagsformer med mera.

Vårt erbjudande till dig som vill starta företag:

Rådgivning

Företagslots

Starta eget kurs

Kontaktperson

Madeleine Nemstrand
Telefon: 076-786 12 91
E-post: madeleine.nemstrand@falkenberg.se