• Företagsrådgivning


Rådgivning

Har du en företagsidé och funderar på att starta företag kan du genom vår rådgivning, som är kostnadsfri och konfidentiell, få hjälp med att:

  • konkritisera din affärsidé.
  • diskutera din marknad (kunder och konkurrenter).
  • gå igenom budget och prissättning.
  • titta på olika företagsformer, eventuella avtal och tillstånd.
  • registrera ditt företag.
  • få kontakter och nätverk som du behöver för att komma vidare.

Rådgivning för dig med utländsk bakgrund

Har du utländska bakgrund och vill starta eller köpa företag i Sverige kan du få personlig rådgivning och praktiskt stöd på ditt egna språk.

Du får hjälp med frågor som rör din affärsidé, affärsplan, marknad, budget, företagsregistrering och eventuella regler och tillstånd som kan behövas för att starta och driva verksamhet i Sverige

Kontakta:

Madeleine Nemstrand
Telefon: 076-786 12 91
E-post: madeleine.nemstrand@falkenberg.se