• Rådgivning och Mentorskap

Rådgivning via Timbanken

Vill du utveckla ditt företag? Genom Timbanken kan du få upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar, under ett år, hos Timbankens kvalitetssäkrade konsulter som har spetskompetens inom följande områden:

  • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, sociala media, varumärke och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställning
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Mentorskap

Vill du ta ditt företagande till en ny nivå med stöd av en mentor. Genom mentorprogrammet får du som företagare, under ett års tid, tillgång till en mentor med erfarenhet från näringslivet. Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån dina och ditt företagsbehov.

Rådgivning och mentorskap

Kontakta:

Madeleine Nemstrand
Telefon: 076-786 12 91
E-post: madeleine.nemstrand@falkenberg.se