• Rådgivning och Mentorskap

Rådgivning och mentorskap – Timbanken

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag genom rådgivning och mentorskap. Du kan få upp till fem kostnadsfria rådgivningstimmar, under ett år, hos kvalitetssäkrade konsulter som har spetskompetens inom följande områden:

  • Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, sociala media, varumärke och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställning
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Mentorskap

Vill du ha ett bollplank under ett år som hjälper till med utvecklingen av ditt företag? Genom mentorprogrammet Mentor Utveckla Företag får du som företagare tillgång till en egen mentor med erfarenhet från näringslivet. Mentorn matchas med dig utifrån att passa dig som person, men också vilka utmaningat ditt företag står inför. Tillsammans kommer ni att metodiskt och målinriktat arbeta utifrån dina och ditt företags behov.

Rådgivning och mentorskap

Kontakta:

Madeleine Nemstrand
Telefon: 076-786 12 91
E-post: madeleine.nemstrand@falkenberg.se