• Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Är du intresserad av att få Falkenbergs kommun som kund? Välkommen till vårt seminarium om offentlig upphandling. Du kommer få praktisk vägledning, information och konkreta tips på hur du ska gå tillväga vid en upphandling och vad du behöver tänka på. 

  • Vad menas med upphandlingslagen LOU?
  • Hur fungerar upphandlingen i Falkenbergs kommun?
  • Hur går du tillväga som anbudsgivare? (Hur hittar du aktuella upphandlingar, läser förfrågningsunderlag och skriver anbud)
  • Vad du ska tänka på när du vill ha offentliga sektorn som kund.

Läs mer om att Starta företag

Läs mer om att Etablera företag

Kontakta:

Madeleine Nemstrand
Tel. 076-786 12 91
Mail: madeleine.nemstrand@falkenberg.se