Mark till försäljning

Behöver du mark till ditt företag? Kommunen har flera olika industri-och handelsområden. Tomterna är möjliga att anpassa efter önskemål och bildas efter samråd med intressent. Inom följande områden erbjuder Falkenbergs kommun etableringsklar mark:

Kontaktperson

Mattias Fornell
Telefon: 070-231 88 40
E-post: mattias.fornell@falkenberg.se