Mark till försäljning

Behöver du mark till ditt företag? Kommunen har flera olika områden med etableringsklar mark för både handel, kontor och industri.

Kontaktperson

Mattias Fornell
Telefon: 070-231 88 40
E-post: mattias.fornell@falkenberg.se