• Företagsaccelerator

    Tillväxtprogram & Företagsaccelerator

Företagsaccelerator

Företagsaccelerator!

Företagsacceleratorn är speciellt utformat för dig som företagsledare och som vill ta tag i sitt tillväxtarbete på ett konkret sätt. Med hjälp av rätt metod, kunskap och inspiration hjälper vi små- och medelstora företag att lyckas med sitt tillväxtarbete. Våra beprövade metoder för tillväxt av små- och medelstora företag sker genom individuell handledning, strukturer för utveckling, nätverk och utbildning.

Kontakta:

Madeleine Nemstrand
Tel. 076-786 12 91
Mail: madeleine.nemstrand@falkenberg.se