• Företagsaccelerator

    Tillväxtprogram & Företagsaccelerator

Företagsaccelerator

FöretagsAccelerator

Är du företagare och har en stark ambition och ett företag med förmåga att växa kan FöretagsAcceleratorn vara något för dig. FöretagsAcceleratorn är ett tillväxtprogram som hjälper små och medelstora företag att lyckas med sitt tillväxtarbete.

Genom individuell handledning, strukturer för utveckling, nätverk och utbildning kommer du kunna arbeta fram en genomtänk tillväxtstrategi som gör att ditt företag är rustat för att möta expansion, export, ägarskifte eller andra utmaningar.

Läs mer om FöretagsAccelerator 

Kontakta:

Mattias Fornell
Tel. 076-786 12 91
Mail: mattias.fornell@falkenberg.se