• Export!

Export

Exportseminarium

På våra exportseminarium får du information om vilka affärsmöjligheter som finns runt om i världen och tips på hur du kan göra för att nå den marknaden. Vid varje tillfälle får du träffa representanter från Business Sweden, som du även kan boka ett individuellt möte med för att diskutera just din exportsatsning.

Vårens seminarium är genomförd och planeringen för höstens seminarium är i full gång.

Steps to Export

Exportprogrammet Steps to Export kommer ge dig kunskap och de strategier och insikter som du behöver för att kunna göra rätt val och lägga upp en internationell lansering på ett framgångsrikt sätt. Du kommer att lotsas igenom de viktigaste exportstegen såsom:

  • Val av exportmarknad
  • Segmentera marknaden, säljargument, prissättning, konkurrenter, distributionsstrategi, samarbetspartner, avtal, marknadsföring, etableringskalkyl och
  • Få koll på exportvillkor
  • Redo för lyckad export

Efter avslutat program kommer du att vara redo för en lyckad export. Du kommer att ha en exportplan som bl.a. innehåller en handlingsplan med alla aktiviteter för att lyckas med exportsatsningen och en eller flera marknadsplaner som beskriver etableringen på valda marknader. Din exportplan kommer att sammanfatta din exportsatsning och kan användas som underlag för att söka finansiering.

Steps to Export

Kontaka:

Madeleine Nemstrand
Telefon: 076-786 12 91
E-post: madeleine.nemstrand@falkenberg.se

Kontakta:

Oleg Zastenker,
Business Sweden

Telefon: 070-94 92 02
E-post: oleg.zastenker@business-sweden.se