• Export!

Export

Export

På våra exportseminarium får du information om vilka affärsmöjligheter som finns runt om i världen och konkreta tips på hur du ska göra för att nå just den marknaden. Vid varje tillfälle får du träffa representanter från Business Sweden. Det går även att boka ett individuellt möte med dem för att diskutera din exportsatsning.

Steps to Export

Genom Steps to Export kommer du att få kunskap och de strategier och insikter som du behöver för att kunna göra rätt val och lägga upp en internationell lansering på ett framgångsrikt sätt. Du kommer att lotsas igenom de viktigaste exportstegen såsom:

  • Val av exportmarknad
  • Segmentera marknaden, säljargument, prissättning, konkurrenter, distributionsstrategi, samarbetspartner, avtal, marknadsföring, etableringskalkyl och
  • Få koll på exportvillkor
  • Redo för lyckad export

Efter avslutat program kommer du att vara redo för en lyckad export. kommer du att ha en exportplan som sammanfattar exportsatsningen och som kan användas som underlag för att söka finansiering, en handlingsplan med alla aktiviteter för att lyckas med exportsatsningen, och en eller flera marknadsplaner som beskriver etableringen på valda marknader.

Steps to Export

Kontaka:

Madeleine Nemstrand
Telefon: 076-786 12 91
E-post: madeleine.nemstrand@falkenberg.se

Kontakta:

Oleg Zastenker,
Business Sweden

Telefon: 070-94 92 02
E-post: oleg.zastenker@business-sweden.se