maj
28
tis
Seminarium: Ladda dig med kunskap om elbilar och laddinfrastruktur @ Murtans Konferens
maj 28 kl. 07:30 – 09:00

Denna morgon kommer vi slå hål några myter om elbilar och laddinfrastruktur och ge argument varför fler fastighetsägare skall investera i laddboxar och semisnabba laddare. Träffen riktar sig framförallt till fastighetsägare och fastighetschefer i Falkenberg.

Dagens talare och inspiratör är Christian Dahlqvist, Sundhult, hållbarhetsentreprenör och ingenjör med ett brinnande intresse för teknik och miljö. Han kommer bland annat belysa följande frågor:
– Hur miljövänlig är elbilen?
– Hur gör du för att ladda elbilen?
– Vad finns det för olika laddboxar?

I start och avslutning finns flera representanter från arrangörerna på plats för individuella frågor om elbilar, laddstolpar, kostnader, miljövinster etc.

Läs mer här>>

Anmäl dig här>>

maj
29
ons
Seminarium: Smartare möten & bättre kommunikation @ Plats meddelas senare
maj 29 kl. 07:30 – 12:00

Smartare möten och bättre kommunikation i din produktion leder till framgång! På möten kan människor med olika roller och kompetens dela kunskaper och information. Du kanske dagligen eller veckovis håller möten och ser en potential att förbättra dessa i syfte att underlätta spridning av kunskap och fakta i organisationen. Men hur kan du utveckla detta? Målet med workshoppen är att få inspiration och stöd att komma igång med förbättringsarbete kring möten och kommunikation samt testa nya sätt att tänka runt information och förmedling av fakta.

MÅLGRUPP
Tillverkande industri, personal med ledande roll inom produktionsområdet, t ex ledare, tekniker, projektledare eller koordinator/samordnare.

PROGRAM
08:30 Intro & presentationsrunda
Om möten och kommunikation, miljöer och tid-/rumflexibilitet

09:10 Gruppövning 1
Inventering av möten på resp företag. Diskussion kring hur mötena genomförs, svårigheter och önskad utveckling. Val av möte att arbeta vidare med

10:20 Paus

10:30 Organisations- och informationsstruktur
MEET- modellens alla 10 områden behövs för att utveckla möten

10:50 Gruppövning 2 Självvärdering av utvalt möte samt diskussion och val av problem för förbättringsarbete

11:20 Hur går vi från ord till handling ?

11:30 Gruppövning 3 Problemanalys, lösningsidéer, önskade effekter, handlingsplan & nästa steg

11:50 Diskussion och summering

12:00 Lunch & avslut
Möjlighet till fortsatt diskussion

Läs mer och anmäl dig här>>.

jun
14
fre
Seminarium: Ledarskap i en digital värld @ Kommer inom kort.
jun 14 kl. 09:00 – 15:00

Digitalisering påverkar hur organisationer bör ledas för att på bästa sätt utvecklas i en allt mer digital värld. Vilka nya beteenden och i förlängningen förväntningar ser vi hos kunder och anställda – och hur påverkar det vi gör, våra organisationer och i grunden vårt ledarskap? Hur ser digitala organisationer ut och hur skiljer sig deras organisationskultur jämfört med ”traditionella organisationer”? Vad finns det för metoder och modeller?

FÖRELÄSNING, CASE OCH WORKSHOP

Ledarskap i en digital värld
Föreläsning om hur digitalisering påverkar hur organisationer bör ledas för att på bästa sätt utvecklas i en allt mer digital värld.

  • Vilka nya beteenden och i förlängningen förväntningar ser vi hos kunder och anställda – och hur påverkar det vi gör, våra organisation och i grunden vårt ledarskap?
  • Digitala organisationer och deras organisationskultur
  • Metoder och modeller, från ”agilie” och ”lean startup” till ”responsive organisations” och ”teal”

Hur har andra gjort?
Relevanta case hur andra ”traditionella organisationer” gjort för att bli mer digitala i sitt arbetssätt, och vilka lärdomar som kan dras.

The 5c digital transformation model
Dagen avslutas med en workshop utifrån 5C-modellen där du som deltagare får reflektera kring din egen organisations situation för att påbörja skapandet av en väg framåt. Vidare diskuteras tankarna i en mindre grupp.

HELLO FUTURE FÖRELÄSER

Hello Future är en digital transformationsbyrå som är fast beslutna att vara en nyckelspelare i svensk industris resa in i “internets tredje våg”, där traditionell tillverkande industri går in i en era av uppkopplade produkter och tjänster. Man hjälper därför organisationer att bygga upp kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid genom att erbjuda:

  • strategi och ledningsstöd
  • produktutveckling och tjänstedesign
  • kompetensutveckling

Föreläsare är Petter Hanberger, processledare, alternativt Tobias Eklund, affärsutvecklare. Båda har en gedigen kunskap och förståelse om de utmaningar organisationer står inför, och den enorma potential som finns för de företag som hanterar möjligheterna på rätt sätt.

Läs mer och anmäl dig här>>

sep
26
tor
Seminarium: Ledarskap som håller i längden @ Halmstad, lokal meddelas senare
sep 26 kl. 09:00 – 12:00
Prestera och må bra som chef Vad är det som gör att vissa chefer klarar att ha energi under ett helt yrkesliv medan andra klarar det i ett par år? Är det möjligt att ha ett förhållningssätt där man leder människor och en grupp med bibehållen kraft och energi.

Målgrupp
För dig som är ledare och vill utveckla ditt eller dina medarbetares ledarskap till att hålla i längden.

Innehåll
Under denna halvdag kommer du att få ytterligare verktyg för hur du kan prestera och må bra som chef och samtidigt ledare andra till framgång.
Du kommer att få titta på dig själv som ledare och hur du använder din energi till din egen fördel och vad du kan utveckla ytterligare för att din kraft ska räcka så länge du själv önskar att vara ledare.

– att vara tydlig med sina intentioner och värderingar
– att vara i goda tillstånd oavsett vad som händer
. att välja förhållningssätt: i känslor/utan känslor
– att vara operativ eller strategisk
– att leda på olika systemnivåer: individ, team, organisation
– att vara ramstark och tydlig

”Susanne är nominerad till Årets Talare Kvinna 2018. Hon är en mycket hyllad föreläsare samt en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete på organisations-, ledar-, team- och individnivå. Susanne har drygt 25 års erfarenhet av att utveckla organisationer till framgång. Hon är verksam som idrottspsykologisk rådgivare för Svensk elitidrott och deras ledare med uppgiften att coacha aktiva och ledare för att ta så många medaljer som möjligt för Sverige.”

Anmälan
Läs mer och anmäl dig här>>

Nov
20
ons
Seminarium: Drömarbetsgivaren @ Varberg, lokal meddelas senare
Nov 20 kl. 07:30 – 11:00
Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. Om inte du som chef behandlar dina medarbetare som din största tillgång, vem ska då göra det? Seminariet baseras på Svantes bok “Drömarbetsgivaren – De 10 budorden som får medarbetare att vissla hela vägen till jobbet”.

Innehåll
I dag är det enkelt att kopiera företagsmodeller, processer och idéer. I princip allt går att kopiera – allt utom en sak: dina medarbetare. De är kärnan i hela organisationen, det som driver verksamheten framåt och din enda verkligt unika konkurrensfaktor. Hur får du dina platsannonser att sticka ut i mängden? Vilka värden vill du representera?

Svante Randlert tar oss med genom sina 10 budord, ger inspiration och konkreta tips för dig på resan mot att bli Drömarbetsgivaren. Effekten blir att rätt människor väljer att vara kvar, rätt människor väljer att börja och du bygger sakta ett starkt arbetsgivarvarumärke, inifrån och ut. När du har rätt människor i teamet som vill vara där, då kommer resultaten. Då kommer kvalité, effektivitet och lönsamhet.

Svante Randlert är Business & People Advisor och en av Sveriges mest anlitade konsulter inom ämnet. Han har under senaste året genomfört 150 föreläsningar i näringslivet och är nu nominerad till Årets talare – Genombrott 2018.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig här>>