• Affärsutveckling Handel

    Öka försäljningen och utnyttja befintliga möjligheter som varje företag har!

Företagsaccelerator

Affärsutveckling Handel

Är du butiksägare och vill öka din lönsamhet är du välkommen att delta på våra seminarium inom Affärsutveckling Handel. Här får du inspiration, konkreta tips och hands on rådgivning i hur du gör för att utveckla och öka lönsamheten i din butik.

  • Skyltning
  • Produktexponering
  • Butiksstruktur (entréplats, kundvarv, kassapunkt, indragare, belysning)
  • Inköp och lagerhantering
  • Kundbemötande
  • Försäljning
  • Marknadsföring

Kontakt

Madeleine Nemstrand
Tel. 076-786 12 91
Mail: madeleine.nemstrand@falkenberg.se