• Affärsutveckling Handel

    Öka försäljningen och utnyttja befintliga möjligheter som varje företag har!

Företagsaccelerator

Affärsutveckling Handel

Är du butiksägare och vill öka din lönsamhet är du välkommen att delta på våra seminarium inom Affärsutveckling Handel. Här får du inspiration, konkreta tips och hands on rådgivning i hur du gör för att utveckla och öka lönsamheten i din butik.

  • Skyltning
  • Produktexponering
  • Butiksstruktur (entréplats, kundvarv, kassapunkt, indragare, belysning)
  • Inköp och lagerhantering
  • Kundbemötande
  • Försäljning
  • Marknadsföring


Kommande event hämtade ur aktivitetskalendern:

Hållbar marknadsföring genom digitala kanaler!

Vill du bredda din kundkrets genom marknadsföring via digitala kanaler är det viktigt att du vet vad du ska marknadsföra när och hur du ska göra det. En hållbar marknadsföring kräver kontinuitet och god planering. Under seminariet kommer du att få konkreta tips och lära dig hur verktygen inom digital marknadsföring fungerar.

Torsdag 22 mars kl. 7.30-9.45

Det lönsamma kundbemötandet!

Vet du vem din kund verkligen är och hur hen uppfattar din butik i det fysiska mötet? Olika beteenden kräver olika bemötanden för att du ska kunna skapa lönsamma dialoger. Under dessa tillfällen kommer du att få göra beteendeanalys som du utgår ifrån för att ta reda på hur ditt perfekta säljmöte är utifrån dina kunders olika beteenden.

Torsdag 5 och 12 april kl. 7.30-9.45

Kontakt

Madeleine Nemstrand
Tel. 076-786 12 91
Mail: madeleine.nemstrand@falkenberg.se