• Affärsutveckling - Successteam

    Enkel och effektiv affärsutveckling

Affärsutveckling Successteam

Vill du utveckla ditt företag och affärsnätverk tillsammans med andra företagare? I Successteam ingår du i ett affärsutvecklingsteam bestående av 6-8 företagare, som träffas en gång i månaden under ett halvår, för att hjälpa varandra att utvecklas både företagsmässigt och personligen genom att:

  • Utbyta erfarenheter
  • Utveckla nya affärskontakter
  • Utveckla nya produkter, tjänster och kunderbjudanden
  • Agera bollplank, stöd och ”kollegor” till varandra

Vid varje träff får du tid till att ta upp en fråga/utmaning som du vill ha hjälp med.

Nästa omgång av Affärsutveckling Successteam startar under våren 2020. Är du intresserad att delta i ett team kan du redan nu anmäla ditt intresse.

Kontakt

Madeleine Nemstrand
Tel. 076-786 12 91
E-post: madeleine.nemstrand@falkenberg.se