• Affärsutveckling - Successteam

    Enkel och effektiv affärsutveckling

Successteam

I Successteam får du utveckla ditt företag och ditt affärsnätverk tillsammans med andra företagare. Du ingår i ett affärsutvecklingsteam bestående av 6-8 företagare som träffas en gång i månaden under ett halvår för att:

  • Utbyta erfarenheter
  • Utveckla nya affärskontakter
  • Utveckla nya produkter, tjänster och kunderbjudanden
  • Träffa andra företagare som blir ditt bollplank och dina ”kollegor”

Vid varje träff kommer du att få tid till att utveckla ditt företag tillsammans med de andra företagen. 

Kontaktperson


Madeleine Nemstrand
Tel. 076-786 12 91
E-post: madeleine.nemstrand@falkenberg.se